Augšdaugavas novada Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūks

Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums

Uzņēmējdarbība

Investīciju objekti

Statistika

Statistika

Augšdaugavas novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūks iekļauj Teritorijas plānojuma un Uzņēmējdarbības sadaļas, kuras ļauj nodrošināt pašvaldības un valsts iestāžu darbiniekiem, Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem, uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem ērtu, attālinātu piekļuvi aktuālai un viegli uztveramai informācijai par Augšdaugavas novada teritorijas atļauto izmantošanu un esošajiem apgrūtinājumiem, par novada esošajiem uzņēmējiem un nekustamajiem īpašumiem, kas tiek piedāvāti uzņēmējdarbības veikšanai, ar iespējām veikt informācijas atlasi, izdruku u.c. lietderīgas darbības.


© Augšdaugavas novada pašvaldība,2023. All rights reserved.

Izstrādāts SIA Envirotech